بدن سازی

بدن سازی

تصاویر متحرک بدنسازی جلوبازو

 

جلو بازو دمبل چکشی

 

 جوبازو دمبل روی میز شیب دار

 

 جلو بازو هالتر

 

 جلو بازو دمبل

 

 جلوبازو هالتر دست باز

 

 جلو بازوسیم کش روی میزشیب
دار

 

 جلوبازو سیم کش

 

 بالفیکس

 

 جلو بازوهالترخم

جلو بازو دمبل تک خم
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 18:16  توسط سعید  |